NAPRAFORGÓ KISVIRÁG ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány céljai: óvodák, családi bölcsődék támogatása, munkavállalók a munkaerő piacon való sikeres részvételének oktatása, gyermek fejlesztés, támogatás.

 

NARAFORGÓ KISVIRÁG ALAPÍTVÁNY

 

 

 

00400387.jpg 

  

Az Alapítvány neve:                      Napraforgó Kisvirág Alapítvány

Az Alapítvány székhelye:                 1147 Budapest, Fűrész u. 13/a.

Az alapítók:                                   Varga Zoltán, Barabás Mihályné

A kuratórium elnöke:                                        Zavatyil Zsuzsanna

Elnöki fogadóóra:            minden hónap első hétfőjén 18-20 óráig

A fogadóóra helyszíne:                       1147 Budapest, Fűrész u. 13/a.

Iratbetekintés:                                      1147 Budapest, Fűrész u. 13/a.

A kuratórium tagjai:                                     Málnai Andrea

                                                                           Kőhidi Andorné

Az Alapítvány adószáma:                                                18022177-1-42

Az Alapítvány elérhetősége:                                              30/347-0662

Alapítás éve:                                                                                       2009

Az Alapítvány bankszámlaszáma:      11600006-00000000-40504182

KSH szám:                                                             18022177 9499 569 01

Az Alapítvány nyilvántartási száma:                                           11049

Célja szerinti besorolás:                                       oktatási tevékenység

Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:        PK.61189/2009/2, 2010. 02. 25.

Felügyelő Bizottság:    

FB. elnök:                                                 Kollányi Kézy Judit Katalin FB. tagok:                                                        Kiss Krisztina Gabriella, 

                                                                            Peller Mária Magdolna 

TANFOLYAM HONLAPJA:    www.csanatanfolyam.hupont.hu  

 

                                        260px-a_sunflower.jpg

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

A gyermekek testi és szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. Családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, óvodák támogatása, amely a hét év alatti gyermekek napközbeni ellátását szolgálja, és magában foglalja a napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, játszóház, óvoda, foglalkozás (képesség- és készségfejlesztés, idegen nyelv oktatás) tevékenységeket, az 1997. évi XXXI. Tv. 146. § (1) bekezdésére tekintettel a szülők által fizetett térítési díj ellenében vagy térítésmentes szolgáltatás keretében, ezzel is segítve a gyermekek fejlődését, nem utolsó sorban pedig a gyermekek szüleinek elhelyezkedését/visszatérését a munkaerőpiacra. Elsősorban az édesanyák munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, és ezzel az alapítvány kifejezett jelleggel segíti a közhasznú tevékenységeket, mely lentebb felsorolásra is kerül. Ezen körben a családsegítés és szociális tevékenység egyértelműen meghatározható, az édesanya újbóli elhelyezkedésének pozitív hatása a család egységére vonatkozóan akár 4, 6, vagy 8 órás munkavégzés keretében, mely cél az alapítvány tevékenysége nélkül egyáltalán, vagy csak korlátozott mértékben érhető el.

A nevelés és oktatás terén a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, alternatív napközbeni ellátás, és óvodák által végzett aktív foglalkozások, melyek nem kizárólag a gyermek felügyeletében, megőrzésében nyilvánulnak meg, egyértelműen meghatározható a képességfejlesztés tevékenysége, mely körben nem kizárt a gyermekek esetleges idegen nyelvű oktatása is, mely a közoktatást szolgáló tevékenység egyértelmű megjelenési formája.

A családsegítés, nevelés, oktatás és képességfejlesztés keretein túl nyilvánvalóan a gyermek- és ifjúságvédelem is szerepet kap a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, alternatív napközbeni ellátás, és óvodák támogatása körében, mely esetben az alapítvány célja nyilvánvalóan azon családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, alternatív napközbeni ellátás, és óvodák támogatása, mely tevékenysége során hangsúlyt fektet az előbb meghatározott gyermek- és ifjúságvédelmi szerepére, mely esetben az adott intézmény a megőrzésen és képességfejlesztésen túl a gyermek fejlődése érdekében kapcsolatot tart a gyermek szüleivel, elősegíti a gyermek egészséges fejlődését.

Családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, alternatív napközbeni ellátás, működtetéséhez felkészítő tanfolyam keretében hatósági jellegű képzés, valamint más tanfolyamok folytatása, amely a sikeres munkaerő piaci elhelyezkedést segíti elő.

 

A Napraforgó Kisvirág Alapítvány közhasznú szervezetként tevékenysége során olyan tartós közérdekű célokat szolgál, közfeladatokat lát el, amelyről törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatai nyilvánosak, azokat saját honlapján nyilvánosságra hozza.

 

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

-       Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Közfeladat: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1 fejezet, 5 fejezet 7. § (1), 6 fejezet 8.§ (1) (4))

-     szociális tevékenység, családsegítés (Közfeladat: a családok védelme és a családok jólétének erősítése – 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1. – 6. §) (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról III. fejezet A gyermekek védelmének rendszere 15. § 2. bekezdés b), VI. fejezet Gyermekjóléti alapellátások 41. § (1) (2) (3 a) b) c)), Bölcsődei ellátás 42§ ((1) (2) (3) (4)) (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. értelmező rendelkezés 2. § 16 hatósági jellegű képzés)

-     gyermek- és ifjúságvédelem, (Közfeladat: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, II. fejezet: Alapvető jogok és kötelességek Gyermeki jogok 6.§ (4) (5) (5a) (6), Gyermeki jogok védelme 11. § (1), III. fejezet A gyermekek védelmének rendszere 14. § (1) (2) (3))

-       közoktatást szolgáló tevékenység (Közfeladat: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1 fejezet, 5 fejezet 7. § (1), 6 fejezet 8.§ (1) (4))

 

-       közérdekű rendezvények, sportesemények szervezése. (Közfeladat: a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása – 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 121. § a.-b.) (Közfeladat: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése – 2004. évi I. törvény a sportról 49. § c.-e.)

 

 Az Alapítvány köszönettel fogad mindennemű támogatást, adó 1%-os felajánlását, amellyel nemes céljainak megvalósításához járul hozzá!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 31
Tegnapi: 43
Heti: 31
Havi: 1 273
Össz.: 107 273

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
NAPRAFORGÓ KISVIRÁG ALAPÍTVÁNY - © 2008 - 2021 - napraforgokisvirag.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »